Stem

STEM

De stem van een ieder is heel uniek, we herkennen mensen vaak aan hun stem. Het maken van stemgeluid is eigenlijk iets heel natuurlijks.

Het eerste wat een pasgeborene doet is huilen, dus de stem laten horen!
Het eigenlijke stemgeluid ontstaat in het strottehoofd, doordat de uitademingslucht langs de stemplooien stroomt en deze in trilling brengt.
De stemplooien zitten in het strottehoofd achter de adamsappel. De lengte van de stemplooi varieert van 10-13 mm. bij vrouwen tot 15-18 mm. bij mannen. Hoe langer de stemplooien zijn hoe lager het geluid is. Door een verkeerde ademtechniek, lichaamshouding/ spanning en stemtechniek kunnen stemstoornissen ontstaan.

Een stemstoornis is een aandoening aan de stem of het stemapparaat met als gevolg een afwijkend stemgeluid. Voorbeelden van afwijkend stemgeluid zijn: een hese, schorre, overslaande of fluisterende stem; een te lage of te hoge stem; een te zachte of te luide stem. Ook kan het zijn dat door het spreken keelpijn of een vermoeidheidsgevoel ontstaat. Iedereen is wel een “hees”, maar wanneer deze heesheid langer dan 3 weken duurt, is nader onderzoek gewenst.

De KNO arts kan de stemplooien bekijken. De logopedist zal het stemgeluid en de stemproductie (hoe maakt iemand het stemgeluid) beoordelen. Hoe langer een stemstoornis bestaat, des te groter is het risico dat er organische afwijkingen zullen ontstaan aan de stemplooien, denk bijvoorbeeld aan stemplooiknobbeltjes of poliepen. Ook kunnen stemklachten ontstaan door medische redenen, denk aan bijvoorbeeld een stemplooiverlamming, beschadiging van de stemplooien door de beademingsbuis tijdens een operatie of een ongeluk, gezwellen in het strottehoofd.

Binnen de logopedie zal in kaart gebracht worden op welke manier iemand zijn stem gebruikt en belast en welke factoren invloed uitoefenen op de stem. Dan zullen er oefeningen gedaan worden om de juiste lichaamsspanning, de juiste ademtechniek en de juiste stemtechniek aan te leren en te leren toepassen. Meestal vergt dit veel tijd en energie. Men moet immers een geautomatiseerd spreekpatroon doorbreken en nieuw aanleren. Vergeet niet dat we gewend en vertrouwd geraakt zijn met ons eigen stemgeluid, hier nemen we maar moeilijk afscheid van.

Logopedie Oost is specialist in:

Hallo