Infobalie

WELKOM OP ONZE WEBSITE!

Wij hopen dat u het antwoord op uw vraag
op deze pagina vindt.

Voor uitgebreide informatie over de praktijk, onze werkwerwijze,
ons team en overige informatie kunt u onze informatiefolder bekijken.

Aanmelden of vraag stellen

Wilt u zich aanmelden voor logopedie of heeft u een andere vraag, vul dan hieronder ons contactformulier in.

Aanmelden en vergoeding

Voor aanmelden en vergoeding klik op onderstaande button.

Ons Team

Maak kennis met de logopedisten werkzaam bij LOGOPEDIE OOST

Waar u ons kunt vinden

Heeft u een klacht of bent u ontevreden?

Wij houden van transparantie en openheid. Heeft u vragen of klachten, schroom niet om deze met ons te bespreken. De praktijk is aangesloten bij de klachtenregeling van de NVLF

Wanneer gaat u naar de logopedist?

Wanneer u of uw kind problemen hebben op het gebied van:

Spreken bijv. slissen, klanken niet goed kunnen zeggen, onduidelijk spreken, schisis.

Taal bijv. nauwelijks zinnen kunnen vormen of korte zinnen vormen, moeite om ideeën en wensen te verwoorden, moeite met grammatica, de taal onvoldoende begrijpen.

Stem bijv. een hese of schorre stem, geen krachtige stem, een te hoge of te lage stem, het spreken is zeer vermoeiend en/of pijnlijk.

Ademproblemen bijv. spreekademing niet onder controle, vermoeidheid tijdens spreken, hyperventilatie, moeite met blaasinstrumenten.

Afwijkend mondgedrag (OMFT) bv. afwijkend slikken, openmondgedrag, afleren van duimzuigen en vingerzuigen of nagelbijten.

Lees- en spellingsproblemen bijv. ten gevolge van auditieve problemen.

Afasie en dysartrie bijv. spraak en taalproblemen t.g.v. een beroerte, ongeval of neurologische ziekte.

Gehoor bijv. willen leren spraakafzien.

Eten en drinken (préverbale logopedie) bv. omdat het slikken moeizaam gaat, niet alle voeding veilig gegeten kan worden, voeding geweigerd wordt, moeite met kauwen of verwerken van stukjes.

Stotteren

Werkwijze

Wanneer u zich aanmeldt voor logopedie, vindt er een intake gesprek plaats waar we naast het opnemen van uw persoonlijke gegevens, samen met u uw hulpvraag helder proberen te krijgen.

Tevens proberen we zicht te krijgen op alle factoren die van invloed zijn op uw klacht, het ontstaan, het in stand houden en het oplossen daarvan. Vervolgens vindt het logopedisch onderzoek plaats. Naar aanleiding van alle verzamelde informatie volgt de logopedische diagnose en wordt een behandelplan opgesteld. Dit wordt met u besproken.

Duur en frequentie van de behandelingen

Een reguliere behandeling duurt maximaal 30 minuten (inclusief administratie). Een behandeling préverbale logopedie duurt maximaal 60 minuten. Meestal vindt de behandeling 1 keer per week plaats. De duur hangt sterk af van de problematiek en de eigen inzet.

Contact met andere betrokkenen

Het kan voorkomen dat er in het belang van de behandeling contact op wordt genomen met uw huisarts, de specialist, de school of het dagverblijf van u of uw kind. Dit gebeurt echter nooit zonder uw toestemming. De praktijk maakt deel uit van Kinderteam Oldenzaal.

Hallo