Lezen en Spellen

LEZEN EN SPELLEN

Moeilijkheden met lezen en spellen kunnen problemen geven met veel schoolse taken.

Veel lees- en spellingsproblemen vinden hun oorsprong in problemen met de spraak- en de taalontwikkeling. Denk hierbij aan het horen en herkennen van ons klanksysteem, het omzetten van klanken naar letters, het kunnen onthouden van alles wat je hoort en dan ook nog in de juiste volgorde.

Uit vele onderzoeken weten we inmiddels dat kinderen met een spraaktaalprobleem een hoger risico lopen op het ontwikkelen van lees- en spellingsproblemen. Hier zijn wij als logopedist in een vroeg stadium op bedacht en voorbereid.

De logopedist is deskundig op deze spraak en taal gebieden en onderscheidt zich daarmee van andere beroepsgroepen die zich met lees- en spellingsproblemen (waaronder dyslexie) bezig houden, bijvoorbeeld orthopedagogen en remedial teachers.

In de behandeling wordt nauw samengewerkt met de ouders en de school van het kind.

Logopedie Oost is specialist in:

Hallo