Gehoor

GEHOOR

Een goed gehoor is een voorwaarde voor een goede spraaktaalontwikkeling. OorEen kind leert de spraak en taal immers door het luisteren naar zijn omgeving en door het imiteren van het voorbeeld dat zijn omgeving aanbiedt. Door het verminderde gehoor is het kind hiertoe onvoldoende in staat. In de spraak vallen dan vooral uitspraakproblemen op. In de taal kunnen woordenschat en zinsbouw zich minder goed ontwikkelen.

Er bestaat een duidelijk verschil tussen doof en slechthorendheid (definities van Moores).
Iemand is doof als het gehoor zodanig gestoord is, dat het verstaan van spraak via het gehoor, met of zonder gebruik van een hoorapparaat, onmogelijk is.
Iemand is slechthorend als het gehoor zodanig gestoord is, dat het verstaan van spraak via het gehoor, met of zonder hoorapparaat, moeilijk, maar niet onmogelijk is.

Ons oor is uit drie delen opgebouwd:
  • het uitwendig oor = oorschelp en gehoorgang
  • het middenoor = trommelvlies, gehoorbeentjes, de buis van Eustachius
  • het binnenoor = slakkenhuis en gehoorzenuw.
Een middenoorontsteking (acuut of chronisch) is de belangrijkste oorzaak voor slechthorendheid bij kinderen. Bij een middenoorontsteking zit er vocht in het middenoor. Meestal ontstaat dit ten gevolge van een verkoudheid. De buis van Eustachius speelt een zeer belangrijke rol bij de beluchting van het middenoor. Wanneer deze buis verstopt zit, wordt het middenoor onvoldoende belucht en komt er te weinig verse zuurstof in het middenoor. De mate van gehoorverlies wordt bepaald door de hoeveelheid vocht dat in het middenoor zit. Soms worden er buisjes geplaatst om het vocht uit het oor te kunnen laten lopen.

Logopedie Oost is specialist in:

Hallo