Ons team

Maak kennis met onze logopedisten:

Joyce Grootelaar

Logopedist, Préverbaal logopedist

Sinds 2014 ben ik met veel plezier werkzaam bij Logopedie Oost waar ik al stage heb gelopen tijdens mijn studie logopedie. Sinds 2018 heb ik mij kunnen verder ontwikkelen als praktijkeigenaar.

Ondertussen heb ik mij mogen ontwikkelen in het behandelen van zowel kinderen als volwassenen met spraak- en taalproblemen, afwijkende mondgewoonten (bijv. slissen en slikken met een tongpers tussen de tanden), stemproblemen en het versterken en stimuleren van auditieve vaardigheden die onder andere nodig zijn voor het leren lezen en spellen. Op deze manier kan ik met mijn kennis en enthousiasme, uw kind of u zelf helpen om te groeien en weer te stralen op weg naar een mooie toekomst.

Vanaf mijn studieperiode is mij het belang van een goede samenwerking met andere disciplines duidelijk geworden, om zo samen een optimale voortgang van u of uw kind te bereiken. Van deze nauwe samenwerking met o.a. diverse therapeuten, artsen, tandartsen, leerkrachten en zeker ook ouders en partners, krijg ik veel voldoening. De korte lijnen, overleg en afstemming, het uitwisselen van adviezen met vakcollega’s zie ik als een grote en prettige meerwaarde.

U kunt mij rechtstreeks e-mailen: joyce@logopedie-oost.nl

U kunt mij rechtstreeks bellen: 06-15229111

Janniek de ruiter

Sinds 2017 ben ik werkzaam bij Logopedie Oost en daar voel ik me helemaal thuis. Naast alle reguliere behandelingen bij kinderen en volwassenen gericht op het verbeteren van de communicatie, ben ik erg op mijn plek wanneer ik zorg mag verlenen aan kinderen met lees- en spellingsproblemen.

Na mijn afstuderen als Logopedist in 2013 heb ik mij verder heb gespecialiseerd in Dyslexie en daarmee de erkenning ‘dyslexie specialist’ verkregen in het registeren van onze beroepsvereniging de NVLF. Vanuit het horen en begrijpen van onze klanken, kijk ik naar het lezen en spellen.

Binnen verschillende logopedische praktijken heb ik de meerwaarde van samenwerken met ouders en onder meer leerkrachten, kinderfysiotherapeuten en kinderergotherapeuten mogen ervaren. Ik vind het fijn om samen met verschillende disciplines doelen te stellen en deze gezamenlijk te behalen. Het is erg mooi om een kind te zien groeien in zijn spreken, zelfvertrouwen en lees- en spellingsvaardigheden en het plezier hierin terugvindt.

Tijdens mijn behandelingen probeer ik de kinderen op een humoristische en plezierige manier te helpen waardoor ze kletsen, lezen en schrijven minder lastig vinden.

U kunt mij rechtstreeks e-mailen: janniek@logopedie-oost.nl

U kunt mij rechtstreeks bellen: 06- 15233398

Frederique Plaggenmarsch

Vanaf maart 2020 ben ik aan het werk bij Logopedie Oost. Het interessante aan logopedist zijn vind ik de wisselwerking tussen mij en de cliënt. In mijn behandelingen probeer ik een laagdrempelige sfeer te creëren, waardoor de ander zich vrij voelt om te oefenen.

Vanuit een open houding daag ik de cliënten uit om te groeien in hun hulpvraag. Zo bied ik als logopedist een helpende hand, door in dit leerproces naast de cliënten te gaan staan. Ook vind ik het van belang de ouders/verzorgers te ondersteunen, om de cliënt samen zo optimaal mogelijk te kunnen helpen.

In mijn werk richt ik mij met name op de gebieden lezen, spellen, articulatie en afwijkende mondgewoonten. Ook in mijn vrije tijd houd ik erg van lezen, speel ik harp en ben ik graag buiten te vinden.

U kunt mij rechtstreeks e-mailen naar: frederique@logopedie-oost.nl

U kunt mij rechtstreeks bellen: 06-15243368

Thea de Ridder

Sinds september 2018 ben ik werkzaam voor Logopedie Oost. Ik zie mijzelf graag als all-round logopedist. Ik vind het dan ook heerlijk om cliënten te behandelen op verschillende logopedische gebieden en voor diverse hulpvragen. Dat ik binnen het team van Logopedie Oost kan sparren, kennis kan delen en open kan overleggen, zie ik dan ook als een enorme meerwaarde.

Waarom ik het werken als logopediste speciaal vind? Het naar mensen luisteren en kijken om ze echt te begrijpen, zodat je ze verder kan helpen geeft mij echt energie. Ik geniet ervan dat ze door een beetje hulp hun communicatie op het gebied van gehoor, begrijpen, spreken, lezen en schrijven kunnen verbeteren.

U kunt mij rechtstreeks e-mailen naar: thea@logopedie-oost.nl

Naast de opleiding logopedie zijn de volgende na- en bijscholingen gevolgd door één of meerdere leden van ons team:

 • Stemtherapie bij kinderen
 • Ouderbegeleiding bij stotterende kinderen
 • Lidcombe programma bij stotterende jonge kinderen
 • Metaphon; behandeling van fonologische problemen bij kinderen
 • Hodson & Paden; behandeling van fonologische problemen bij kinderen
 • Denk Stimulerende Gespreksmethodieken van Marion Blank
 • Preventie en behandeling van eet- en drinkproblemen bij baby’s en jonge kinderen
 • Kinderen en sondevoeding
 • Eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen vanuit multidisciplinair perspectief
 • Oro-myofunctionele therapie en tandheelkunde (OMFT)
 • Cochleaire Implantatie en Logopedie
 • PROMPT 1, introductie en techniek
 • PROMPT 2, van techniek naar interventie, behandelingsverdieping
 • Connect klanken en letters & woordherkenning; dyslexie verdieping
 • Wijs met letters
 • Anders kijken naar kinderen, Werken met aandacht
 • Taal in Blokjes, methode voor dyslexiebehandeling
 • Begrijpend lezen
 • InterveInterventies bij lees- en spellingsproblemen
 • Logopedie bij meertaligheid
 • Logopedie en executieve functies
 • Taal- en zinsbouwtraining m.b.v. METATAAL
 • Logopedie bij kinderen met Schisis
Hallo